Alena Sehnalová


PhDr. Alena Sehnalová má vzdělání v oblasti psychologie se specializací na diagnostiku, bilanční diagnostiku, psychologii práce a organizace a je oprávněna k testování řidičů v oblasti provádění dopravně-psychologických vyšetření řidičů podle zákona č.133/2011 Sb. § 87a) a Vyhlášky ze dne 17. ledna 2012. Vzdělání v oblasti psychologie se specializací na psychologii osobnosti a sociální psychologii. Je specialista na outplacement, assessment centra, trénink rozvoje osobnosti a koučink. Pravidelně publikuje v odborném i profesním tisku a přednáší na konferencích a seminářích k personální problematice.
Má mezinárodní certifikát pro zajišťování personálního poradenství a kariérového servisu. Je členkou České asociace psychologů práce a organizace, Českomoravské psychologické společnosti a Asociace trenérů a koučů.