Pavel Svobodník


Ing. Pavel Svobodník, MBA má za sebou 16-letou praxi na různých manažerských postech českých i zahraničních firmách. Zastával střední a vrcholové pozice především ve firmách, které se věnovaly obchodní činnosti. K těm významným patřily firmy AHOLD CZECH REPUBLIC nebo IMPERIAL TOBACCO. Po skončení aktivní dráhy manažera se od roku 2005 věnuje naplno školení a vedení kurzů v oblasti prodeje, komunikace, vyjednávání, vedení lidí, managementu a osobního rozvoje. Jeho specializací je NLP (NeuroLingvistické Programování)  a dále tzv. měkké dovednosti, které pomáhájí zvýšit úroveň manažerských dovedností u vrcholového a středního managementu v oblastech zdravotnických a sociálních služeb, státní zprávy, výrobních a obchodních firem. Za rok 2010, 2011, 2012 má odškoleno celkem 478 školících dnů