Grantové projekty

              

INFORMAČNÍ LETÁK PRO NELÉKAŘE VE ZDRAVOTNICKÝCH ORGANIZACÍCH O PROJEKTU vedeném pod názvem:
“Tvorba vzdělávací nabídky pro pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích“.
a číslem CZ1.07/3.2.04/05.0027
 
 
O JAKÝ PROJEKT SE JEDNÁ a KOMU JE URČEN?
Projekt si klade za cíl vytvořit specifickou vzdělávací nabídku pro manažerské vzdělávání zdravotníků v nelékařských profesích. Obsahem vzdělávání bude především řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví. V době kdy tento resort prochází velkými turbulencemi je potřeba školit střední management v efektivním řízení svých podřízených a tak podpořit vysokou kvalitu ošetřovatelské péče.
Projekt je určen staničním sestrám, vrchním sestrám a hlavním sestrám v Jihomoravském kraji.
 
CO VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT?
Tři výukové moduly, které jsou tematicky zaměřeny na oblasti manažerského života.
První modul vedený pod názvem: „Osobní efektivita pracovníka ve zdravotnictví“ poskytuje rozsáhlé nástroje k sebepoznání v oblastech komunikace, vnitřní motivace a osobnostních vlastností. Modul má rozsah 40 hodin výuky rozložených do 5 dnů a 10 hodin individuálních konzultací s psychologem.
Druhý modul vedený pod názvem: „Řízení a vedení pracovníků ve zdravotnictví“ poskytuje náhled na efektivní nástroje při budování a řízení týmu. Dává si za cíl naučit účastníky porozumět procesům, které ovlivňují fungování výkonnost týmů a jednotlivců. Rozsah modulu je 40 hodin výuky ve skupině.
Třetí modul vedený pod názvem: „Strategické řízení a řízení změn ve zdravotnictví“ se zaměřuje na problematiku provádění změn, které na sebe nenavazují na psychiku a schopnost se se změnami vyrovnat a udržet si vysokou výkonnost. Rozsah modulu je 40 hodin výuky ve skupině, 20 hodin náleží na samostatnou práci účastníků a 10 hodin na individuální konzultace s lektorem.
   
JAK SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?

  • ZAVOLEJTE NÁM, TĚŠÍME SE NA VÁŠ TELEFON
  • ZÍSKEJTE SOUHLAS VAŠÍ ORGANIZACE A SJEDNEJTE SI S NÁMI PRVNÍ SCHŮZKU
  • POŠLETE MAILOVOU ŽÁDOST

 
Projekt “Tvorba vzdělávací nabídky pro pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích“, vedeným pod číslem CZ1.07/3.2.04/05.0027pro Vás zajišťuje:
 
BRNO CONSULTING GROUP, s.r.o.
Pavlovská 13,
623 00 Brno
 
Kancelář:
Vinařská 6
602 00 Brno
 
Kontaktní osoby:
Ing. Pavel Svobodník, MBA
Tel: 736 626 318
mail: svobodnik@brnocg.cz
jednatel a odborný lektor
 
Ing. Milena Nováková
Tel: 775 095 751
mail: Milena.Novakova@sps-cl.cz
manažer projektu