Vzdělávání a poradenství

Na co se u nás můžete spolehnout: 
 • moderní výukové metody, které zahrnují různé hry a cvičení, kde si účastníci vyzkouší své dovednosti a lépe tak porozumí probírané problematice.
 • minimum prezentaci. Preferujeme spíše osobní výklad a aktivní zapojení účastníků
 • vstřícný tým pracovníků s individuálním přístupem
 • tvorba vlastních výukových materiálů dle přání zákazníka
 • individuální příprava lektorů pro danou problematiku a profesionální vedení školení

Rádi přijímáme nové výzvy. Proto jsme připraveni splnit i ty nejnáročnější požadavky. I my se rádi neustále učíme a vzděláváme proto neváhejte se na nás obrátit.

Vzdělávání nabízíme v těchto oblastech:

Vedení a řízení lidí
 • Řízení změn
 • Vedení porad
 • Motivace týmu
 • Hodnotící pohovory
 • a další 

 

Osobní rozvoj
 • Aplikace emoční inteligence
 • Time management
 • Stess management
 • Syndrom vyhoření
 • a další

 

Komunikace
 • Řešení konfliktů
 • Obrana proti manipulaci
 • Argumentace
 • a další

 

Rozvoj obchodu
 • Vyjednávání
 • Prodejní styly
 • Vedení obchodního týmu
 • Budování a řízení vztahu se zákazníky
 • a další

 

Prezentační dovednosti
 • Kritické publikum
 • Obchodní prezentace
 • a další

 

Řízení firem 
 • Strategický leadership
 • Management
 • Procesní řízení
 • a další

 

Poradenství nabízíme v těchto oblastech:

 

Teorie omezení (TOC) v praxi:

Myšlenky teorie omezení se stále více prosazují do řízení podniků a organizací. TOC poskytuje jak myšlenkový rámec, kterým lze posuzovat organizaci, tak nástroje a metody, kterými lze odhalovat jednotlivá omezení a napravovat je. Tuto službu využijete když:

 • chcete zvýšit zisky
 • potřebujete odhalit omezení ve Vašich procesech, která Vám ubírají na výkonu
 • chcete zlepšit efektivitu u Vašich vnitropodnikových projektů

 

Audit firemní kultury:

Je typ analýzy, která Vám pomůže orientovat se v pracovních i lidských vztazích na Vašem pracovišti. Tento produkt doporučujeme když:

 • jste významná organizace v regionu, která zaměstnává pro danou oblast nepodstatnou část populace
 • jste organizace, které silně záleží na pověsti a image, jež má u svých pracovníků, zákazníků i ve svém okolí
 • jste organizace, která prošla či prochází velkými změnami či restrukturalizací
 • jste organizace, která připravuje jak stimulační, tak motivační zaměstnanecké programy

 

Personální audit

Je propracovaný a ověřený systém, který Vám pomůže ohodnotit Váš zaměstnanecký kapitál. Tento produkt Vám doporučujeme, pokud chcete:

 • přesnější nastavení rozvojových potřeb Vašich zaměstnanců
 • pojmenování osobnostního potenciálu Vašich zaměstnanců
 • lépe využívat silných stránek Vašich zaměstnanců
 • nastavit individuální formy nepeněžní motivace
 • definovat manažerský potenciál zaměstnanců
 • upřesnit osobnostní požadavky pro jednotlivé pracovní pozice
 • mít objektivnější hodnocení práce Vašich zaměstnanců
 • mít kvalifikovanou zpětnou vazbu Vašim zaměstnancům, která může vyústit v cílenější individuální plány rozvoje

 

Výběrové řízení

Výběrové řízení je flexibilním nástrojem, kterým Vám pomůžeme vybrat takové pracovníky, které skutečně potřebujete. Výběrová řízení nabízíme v mnoha formách od zajištění jednoduchých pohovorů k cíleným až po vysoce přesné systémy, založené např. na kombinaci psychodiagnostických metod s modelovými situacemi apod. Tento produkt doporučujeme, když:

 • uvažujete o zefektivnění Vašeho náboru zaměstnanců
 • hledáte nové způsoby, jak nabírat zaměstnance
 • stojíte před velkým rozšířením firmy
 • rozhodli jste se, že ve Vaší zaměstnanecké politice co nejvíce omezíte postup a la "nákup zajíce v pytli"
 • Vaše firma obsazuje důležité pracovní místo se specifickými nároky na dovednosti i osobnost
 • ​jste důležitou regionální firmou a hrozí, že Vás začnou vyhledávat i pracovníci, kteří nemají zrovna velkou pracovní morálku apod 

 

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Je cenná metoda ke zjišťování názorů zaměstnanců na různé záležitosti, které se jich týkají. Tuto metodu můžete využít, když chcete zjistit:

 • spokojenost s pracovními podmínkami
 • spokojenost s finančním ohodnocením
 • názory na oblast personální politiky (rozvoj a vzdělávání pracovníků, bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
 • ohlasy na organizační změny
 • případné problémové oblasti 

 

Metoda 360°

Je metoda ověřování úrovně kvality práce zaměstnanců. Tento produkt využijete, když:

 • chcete zhodnotit efektivitu práce cílové skupiny pomocí interního hodnocení
 • chcete vypracovat efektivnější systém odměňování
 • chcete vtáhnout své zaměstnance do podílu na řízení firemní kultury
 • chcete poskytnout anonymní zpětnou vazbu svým manažerům a vedoucím pracovních týmů o tom, jak jsou jejich podřízení spokojeni s jejich vedením a řízením
 • chcete pojmenovat tréninkové potřeby u jednotlivých pracovníků i celé skupiny
 • chcete získat objektivní data, která můžete zapracovat do systému hodnocení daných pracovníků