Martin Pala


Ing. Martin Pala, MBA má za sebou 19 let praxe na různých manažerských pozicích v pojišťovacích, finančních, obchodních a vzdělávacích firmách i neziskovém sektoru, kde zastával střední a vrcholové pozice. K těm významným patřila ČS-Živnostenská pojišťovna.  Po skončení aktivní dráhy manažera se od roku 2008 věnuje naplno školení a vedení kurzů v oblasti osobního rozvoje, managementu, vedení lidí, komunikace, vyjednávání a prodeje. Jeho specializací je HRM - Human Resources Management, tedy řízení lidského kapitálu a rozvoj potenciálu lidí. K tomu také tzv. měkké dovednosti, které zvyšují úroveň manažerských dovedností u vrcholového a středního managementu. V posledních dvou letech se intenzivně zabývá rozvojem kreativních technik a manažerské tvorby s využitím NLP v selfmanagementu i managementu firem.

Vystudoval VUT v Brně a v rámci dalšího vzdělávání dokončil v roce 2005 studium Masters of Business Administration na fakultě podnikatelské BBS Brno - Nottingham Trent University při VUT v Brně.

V současné době působí jako profesionální lektor, kouč a poradce v oblasti managementu v různých výrobních a obchodních firmách a také ve zdravotnictví, kde spolupracuje s Dopravním zdravotnictvím a.s. a VŠZ Praha.