I. modul

                                                   

I. "Osobní efektivita pracovníka ve zdravotnictví v nelékařské pozici"

Náplň tohoto prvního modulu byla především zaměřena na ty znalosti, které posílí u účastníka měkké dovednosti v oblasti sebeřízení, sebereflexe, komunikace a sebepoznání. Aby se zvýšila osobní efektivita jedince, je potřeba převést do života klíčové návyky, které se po celý život učíme. V oblasti zdravotnických profesí je to především zvládnutí psychické odolnosti, naučení se zvládání činností pod tlakem a nedostatkem času. Zde jsme se zaměřili např. na osobní management času. Principy efektivního hospodaření s časem a principy efektivního využívání času. Klíčovou dovedností bylo naučit účastníky stanovovat si osobní a pracovní cíle a tyto cíle pak plnit.

 V rámci sebereflexe jsme se zaměřili na schopnost, jak tuto oblast posilovat. Jedná se o techniky především negativní aserce, kdy jsme účastníky učili, jak získat na sebe názory od ostatních lidí. Dále jak vyhodnocovat a pracovat s emocemi a negativními pocity. Součástí této oblasti byla i práce na zvýšení vlastního sebevědomí a posilování schopnosti se rozhodovat a přijímat odpovědnost.

V oblasti komunikace jsme se zaměřili na ty oblasti, které pomáhají zvýšit efektivitu dorozumění. Jedná se o techniky aktivního naslouchání a techniky kladení otázek. Dále jsme se věnovali poznání behaviorální typologie v komunikaci, porozumění neverbálním projevům a v neposlední řadě jsme věnovali čas i principům osobní a manažerské asertivity. Dále to byl především rozvoj v oblasti psychologie konfliktu, komunikace v jednotlivých fázích konfliktu, vlastní vztah a řešení konfliktních situací, kterých je ve zdravotnickém prostředí velké množství.

V oblasti sebepoznání se účastníci naučili definovat své silné stránky a stránky možného rozvoje. Pochopili principy své niterné motivace a naučili se využívat techniky z oblasti neuro-lingvistického programování.

Mimo výuku byla pak pod vedením odborné lektorky provedena psychodiagnostika, která celý modul uzavřela, a tím se dovršilo sebepoznání každého účastníka.Pro diagnostiku jsme použili test NEO - osobnostní inventář, AOP - analýza osobního profilu,Gordonův osobnostní profil. Výstupem tohoto modulu bylo praktické předvedení zvládnutí konkrétní situace, která byla individuálně uzpůsobena dané osobě na základě jejich průběžných výsledků.

První modul byl vyučován v rozsahu 40 hodin, tedy 5 výukových dnů. Rozsah výuky vycházel ze zkušeností lektorů a z faktu, že většinou se tento obsah vyučuje v průběhu dvou dnů a vždy je zda námitka účastníků, že to bylo velmi časově a obsahově omezené, proto jsme sesnažili dát tomuto modulu přesně ten požadovaný rozsah a čas.