Informační leták

Společnost BRNO CONSULTING GROUP,s.r.o. získala v roce 2013 grantový projekt z globálního grantu

CZ1.07./3.2.04 - Podpora nabídky  dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji 

Operačního programu - Vzdělávání pro konkurenceschopnost, spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského  sociálního fondu

 pod názvem: 

“Tvorba vzdělávací nabídky pro pracovníky ve zdravotnictví v nelékařských profesích“.

a vedeným pod číslem CZ1.07/3.2.04/05.0027
  

Projekt byl zahájen 1.9.2013

Konec projektu je plánován k 31.12.2014
 

Cíle projektu: 

Realizací našeho projektu si klademe za cíl vytvořit vzdělávací nabídku pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích. Vzdělávací nabídka bude obsahovat 3 moduly, které jsou obsahově propojené, a při tom mohou být každý použit samostatně. Každý produkt je zakončen jinou formou ověření získaných znalostí a dovedností, vždy vzhledem k metodickému obsahu.

Těmi produkty jsou:

modul I - Osobní efektivita pracovníka ve zdravotnictví v nelékařské profesi,
modul II - Řízení a vedení pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích,
modul III - Strategické řízení a řízení změn ve zdravotnictví v nelékařských profesích. 

První modul je zaměřen na pracovníka, jeho poznání sebe sama, vnitřní motivaci, jednání v krizových situacích a s problematickým klientem. Celkově je produkt zaměřen na měkké dovednosti pracovníků a jeho součástí budou i osobní konzultace s psychologem. 

Druhý modul se zabývá porozumění, jak řídit své podřízené efektivně, jak porozumět procesům řízení a vedení ve zdrav prostředí. Soustředí se na praktické postupy a nástroje v manažerské práci středního zdrav. managementu, tak aby se tyto dovednosti posílily a zefektivnily. 

Třetí modul je zaměřen na strateg. řízení, řízení změn a vyrovnání se s nimi, které bude přiblíženo zejm. pracovníkům na nižších vedoucích pozicích, kteří nedostávají tyto informace včas nebo uceleně, nedokážou se tak se změnou správně vyrovnat a nepřenášet to negativně na svůj tým.