II. modul

                                                   

II. "Řízení a vedení pracovníků ve zdravotnictví v nelékařských profesích"

Náplň tohoto druhého modulu byla zaměřena především na ty oblasti, které se vztahují k řízení a vedení lidí. Jsou to dvě oblasti. Prví oblast managementu a druhá oblast leadershipu. V každé z daných oblastí jsou klíčové principy, které se ve zdravotnictví, hlavně u středního managementu nikde neučí. Do principů v oblasti managementu patří systém vztahů, schopnost organizovat a kontrolovat práci podřízených úkolovat a motivovat. Teorie motivace naučí účastníky jak využívat podněty pro motivaci založené na lidských potřebách, jaký je rozdíl mezi vnější a vnitřní motivací, vnímat podmínky pro motivaci, jak vysoká je důležitost motivace pro zvýšení výkonu a poznat příčiny demotivace. Další klíčový princip je hodnocení lidí. Sem patří umění poskytovat druhé straně různé formy zpětných vazeb. Jsou to specifické rozhovory, které mají své zákonitosti a daný průběh. Dále jsme se  věnovali kompetenčnímu modelu a definici role, kterou dnes střední management ve zdravotnictví zaujímá. Klíčová teorie je v oblasti budování vztahů tzv. Blanchardova teorie budování vztahů mezi nadřízeným a podřízeným.

V oblasti leadershipu jsme se věnovalivymezení pojmu, charakteristika lídra, uplatnění prvků leadershipu v práci staniční nebo vrchní sestry, projevy vůdcovství, znaky spojené s efektivním vůdcovstvím.

Představili jsmeleadership jako proces inspirování a ovlivňování druhých, jeho zásady a klíčové dovednosti. Sem patří i techniky delegování, koučování a budování týmu. V budování týmu jsou klíčové znalosti o týmové dynamice, Balbinově teorii týmových rolí, dosažení a využití synergického efektu v řízení týmu, zvládání týmových krizí, principy budování efektivního týmu, stádia vývoje týmu a role manažera v různých etapách, typologie členů týmu a zlepšování pracovních vztahů.

Rozsah tohoto modulubyl opět  40 hodin, tedy 5 výukových dnů. Zakončení modulu bylo provedeno  vypracováním testů, který prověřili nabité znalosti v oblasti řízení a vedení lidí. Test byl vypracován každým účastníkem samostatně. Test mohl být zpracován elektronicky nebo ručně.