III. modul

                                                   

III. "Strategické řízení a řízení změn ve zdravotnictví na nelékařských pozicích"

Náplň tohoto modulu se zabývala koncepcí strategického řízení ve zdravotnických zařízení. Je čím dál tím častější, že střední personál se na této práci podílí společně s vrcholovým managementem a proto jsme se zaměřili na představení různých strategických koncepcí, vysvětlili jsme a naučili účastníky vytvořit analýzu vnějšího obecného prostředí SLEPT, analýzu oborového okolí PORTER, dále jsme představili analýzy vnitřního prostředí 7P. Klíčovým nástrojem pro jakoukoliv strategii je práce se SWOT analýzou.

Dále modul obsahoval identifikace stupně rozvoje procesního řízení (v oblastech: procesy, organizační struktura, měření procesů, týmová práce, trvalé zlepšování), fáze a kroky v rámci rozvoje a podpory procesního řízení zdravotnického zařízení, systém a principy strategického řízení, strategie a hierarchie strategií, strategické plánování, základní model plánování, výběr podnikové strategie, různé metody a postupy při uplatňování strat. modelů. Měření procesů a stanovování procesních cílů ve vazbě na strategii organizace, rozvoj procesního modelu a procesní organizační struktury organizace. Strategické vize a cíle organizace, vyhodnocení strategických možností, výběr strategie a její implementace, strategické řízení zdravotnických organizací.

Klíčovou dovedností je dnes řízení změn. V této oblasti modul obsahuvalidentifikace nutnosti a rozhodnutí o změně, řízení procesů strategické změny, úlohy a role v procesu změny, plánování změny v organizaci. Řízení změn a jejich reakce.

V neposlední řadě se často organizace dostávají do tzv. krizového řízení. Zde modul nabídl informace a postupy řízení pod tlakem, techniky řízení v krizových situacích, jak řešit nesoulad mezi cíli a metodami, aktuální symptomy řízení, efektivní řízení v krizi, pasti a překážky efektivního řízení v krizi.

Rozsah tohoto modulubyl 40 hodin, tedy 5 výukových dnů.Zakončení modulu bylo  provedeno vypracováním strategického plánu na dané pracoviště v oblasti např. lidských zdrojů, motivace,krizového řízení, odměňování, či zavedení nového procesu na konkrétní pracoviště. Každý účastník pak předal práci v elektronické i písemné podobě.